Điều khoản Sử dụng (Terms of Use) – 365topic.com

Chào mừng bạn đến với 365topic.com. Trang web này được sở hữu và điều hành bởi chúng tôi. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web 365topic.com và tất cả các nội dung, tài liệu, hình ảnh, video, logo, và các tài sản trí tuệ khác liên quan đều là tài sản sở hữu duy nhất của chúng tôi hoặc các bên sở hữu quyền tương ứng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu.

Hạn chế trách nhiệm

Trang web 365topic.com được cung cấp “tùy trình trạng hiện có” và chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc sẵn có của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Sử dụng dịch vụ của người dùng

Khi sử dụng các dịch vụ và tính năng của trang web 365topic.com, bạn đồng ý không vi phạm pháp luật hiện hành, không gây ảnh hưởng xấu đến trang web hoặc người dùng khác. Bạn cam kết không sử dụng trang web này để phát tán nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng, hay xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Quyền cấm

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi coi là vi phạm các quy định và điều khoản trong trang web này, mà không cần bất kỳ thông báo trước.

Liên kết tới trang web bên ngoài

Trang web 365topic.com có thể chứa các liên kết tới các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hoạt động của các trang web bên ngoài này. Việc truy cập vào các trang web bên ngoài là trách nhiệm của bạn và có thể tác động đến điều khoản sử dụng của chúng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Xin vui lòng đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản này khi sử dụng trang web 365topic.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.